Verzorgend / Medisch

Voetverzorging bij diabetici

Voetafwijkingen

Bij Diabetische patiënten komen voetafwijkingen vaak voor. Vooral patiënten die langer dan zes tot zeven jaar diabetes hebben, ontwikkelen vaak (40-50%) voetafwijkingen. Deze voetafwijkingen kunnen op den duur tot ernstige problemen leiden.

Voetinfecties

Omdat, als gevolg van de diabetes, het normale gevoel verminderd is, worden beschadigingen en wondjes aan de voeten (te) laat opgemerkt. Het ziet er aanvankelijk onschuldig uit, maar het kan leiden tot ernstige infecties. Als gevolg van de infectie raakt de bloedsuikerspiegel ontregeld. Als voetinfecties verwaarloosd worden of onvoldoende behandeld worden, kan dit op langere termijn zelfs tot amputatie leiden!
Vroegtijdige intensieve wondbehandeling voorkomt onnodige complicaties! Vraag daarom bij twijfel over een wond aan uw voet zonder uitstel advies aan uw behandelend arts.
Ook andere symptomen vragen om deskundig onderzoek. Als u klachten hebt die kunnen wijzen op verslechtering van de bloedvoorziening in uw been, doet u er goed aan deze klachten zo tijdig mogelijk met uw arts te bespreken.

Vaatafwijkingen

Diabetes geeft, afhankelijk van hoe lang het bestaat, bloedvatafwijkingen. De wanden van de slagaders worden als gevolg van de diabetes langzaam verdikt. Daarnaast versnelt diabetes het proces van aderverkalking (atherosclerose). Dit leidt tot vernauwing van de bloedvaten waardoor de doorbloeding van weefsels en organen wordt belemmerd. De mate waarin dit klachten geeft, is afhankelijk van de plaats in het lichaam waar de vernauwing bestaat. Het is dan ook onmogelijk om te voorspellen in welke mate en in welk tempo bij een patiënt diabetische vaatafwijkingen zullen ontstaan. Door alert te zijn op bepaalde symptomen kunnen bepaalde complicaties echter beperkt of voorkomen worden.

Voorbeelden van dergelijke klachten zijn:

  • nachtelijke pijn die verbetert door het been naar beneden te laten hangen
  • wit of blauw worden van de tenen
  • pijnklachten die wijzen op verslechterde doorbloeding bij inspanning (zogenaamde ‘etalagebenen’)

Mensen met Diabetes mellitus moeten er dus op letten dat zij naar een voetverzorger gaan die de aantekeningen Diabetische voet heeft. Deze mensen hebben speciale verzorging nodig en niet iedere voetverzorger is daar bekend mee en mag hun dus zomaar behandelen. Er moet een speciale cursus gevolgd worden met een examen om deze aantekeningen te halen.

Voetstudio Theresa werkt nauw samen met diverse podotherapeuten in de omgeving. De podotherapeut voert bij diabetici ieder half jaar een uitgebreid voetonderzoek uit. Naar aanleiding daarvan wordt de behandelplan opgesteld.

Terug naar Behandelingen